Lolita hangko i Sura Malelaha

Downloads: 
 • File icon Pandiri kana i topohawuRev 1.pdf
  Unduh View309.28 KB
 • File icon Yesu mopakaoha hadua tauna au ketangga-Napu-Pages.pdf
  Unduh View185.5 KB
 • File icon Katuwona Datu Daudi 1 dgn Pedoman_comp.pdf
  Unduh View745.95 KB
 • File icon Katuwona Datu Daudi 2 dgn Pedoman comp-File Kecil.pdf
  Unduh View628.35 KB
 • File icon Katuwona Datu Daudi 3 dgn Pedoman_comp.pdf
  Unduh View749.86 KB
 • File icon Katuwona Datu Daudi 4 dgn Pedoman_comp.pdf
  Unduh View519.25 KB

 

Inde peisake mobasa bahangki lolita hangko i Sura Maleleha,  ara wori bahangkia sura tuntukanda toiorunta hangko i Sura Pototowia Hae, au peisa tabasa hai tapegurui sambela.  Bahangkia sura ide peisa tabasa inde ba taala, hai tawoli i HP nta haduduanta.